Контакт

Адреса:
Државен завод за ревизија
Ул. „Македонија“, бр. 12/3
Палата Македонија
1000 Скопје
Република Македонија

Телефон:
(02) 32-11-262
Факс:
(02) 31-26-311

Е-маил: dzr@dzr.gov.mk 

За ДЗР

Ревизорски извештаи

Прописи и стандарди

Образец ИЗПМ

Извештаи на политичките партии

Јавни набавки

porn


Последни вести

Во тек е изградбата на „Палата Емануел Чучков“

За две години ДЗР ќе работи во нов објект

Новиот објект е лоциран на местото на стариот Геолошки завод, ќе располага со простор од 7.000 метри квадратни, подруми, приземје и шест ката од кои најголем дел ќе биде наменет за Државниот завод за ревизија

Ревизорски активности

Објавен Годишниот извештај на ДЗР за 2013 година

Годишниот извештај ги сублимира резултатите од извршените ревизии и другите активности кои ДЗР ги реализираше во изминатата година со акцент на транспарентноста во наменското трошење на јавните средства и оценката на квалитетот на услугите кои ги добиваат граѓаните како даночни обврзници

Ревизорски активности

Делегација на OSCE во посета на ДЗР

Делегацијата на OSCE имаше средба со претставници на ДЗР при што се интересираа за надлежностите кои ги има ДЗР во контекст на претстојната изборна кампања

Ревизорски активности

Делегација на Ад-хок комисијата на Советот на Европа во посета на ДЗР

Делегација на Ад-хок комисијата на парламентарното собрание на Советот на Европа задолжена за набљудување на претседателските и парламентарните избори беше во посета на ДЗР

Обука на државните ревизори

Тема - измени на Законот за јавни набавки

Вработените во ДЗР присуствуваа на обука во Kлубот на органите на управа во Скопје која беше организирана во соработка со Бирото за јавна набавка на тема новите измени и дополнувања на Законот за јавни набавки