Контакт

Адреса:
Државен завод за ревизија
Ул. „Македонија“, бр. 12/3
Палата Македонија
1000 Скопје
Република Македонија

Телефон:
(02) 32-11-262
Факс:
(02) 31-26-311

Е-маил: dzr@dzr.gov.mk 

За ДЗР

Ревизорски извештаи

Прописи и стандарди

Образец ИЗПМ

Извештаи на политичките партии

Јавни набавкиПоследни вести

Ревизорски активности

Делегација на OSCE во посета на ДЗР

Делегацијата на OSCE имаше средба со претставници на ДЗР при што се интересираа за надлежностите кои ги има ДЗР во контекст на претстојната изборна кампања

Ревизорски активности

Делегација на Ад-хок комисијата на Советот на Европа во посета на ДЗР

Делегација на Ад-хок комисијата на парламентарното собрание на Советот на Европа задолжена за набљудување на претседателските и парламентарните избори беше во посета на ДЗР

Обука на државните ревизори

Тема - измени на Законот за јавни набавки

Вработените во ДЗР присуствуваа на обука во Kлубот на органите на управа во Скопје која беше организирана во соработка со Бирото за јавна набавка на тема новите измени и дополнувања на Законот за јавни набавки

Делегација на ВРИ на БИХ во посета на ДЗР (17-18 февруари)

Соработката со парламентот – една од темите

Двете делегации ќе разговараат на теми од областа на државната ревизија како критериумите за предлагање на субјекти за вршење ревизија, процедури за одобрување на темите за вршење ревизија, односите меѓу ВРИ и парламентот ...

Ревизорски активности

Соопштение до политичките партии

И покрај преземените активности од ДЗР за доставување на ревизорските извештаи до дотични политички партии, нивните законски застапници не ги презедоа истите ...

Редовни ревизорски активности

Донесена Годишната програма на ДЗР за 2014 година

Согласно Законот за државна ревизија и Правилникот за организација и работа на Државниот завод за ревизија, Главниот државен ревизор м-р Тања Таневска ја донесе „Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2014 година“